Demis Roussos (Latest)

Artemios Roussos was born on June 15, 1946 in Alexandria, Egypt, [...]